Vážený paciente, vážení rodiče,

důvodem vaší návštěvy v této ordinaci je ortodontická léčba. Jedná se o nápravu nepravidelností zubů a čelistí, které způsobují estetické nebo funkční obtíže.

STANOVENÍ LÉČEBNÉHO PLÁNU

Nejdříve musíme vytvořit léčebný plán, podle kterého budeme v léčbě postupovat. Nedílnou součástí jeho stanovení je vstupní vyšetření, zavedení dokumentace, zhotovení RTG snímků, otisků chrupu a fotografií, které jsou povinnou součástí zdravotní dokumentace. Též zhodnotíme hygienu dutiny ústní, protože základem ortodontické léčby je prvotřídní hygiena. pacienti, kteří tuto podmínku nesplňují, nemohou léčbu fixním aparátem vůbec začít.

S léčebným plánem budete na vaší další návštěvě seznámeni, poté se stává závazným. Není možné po zahájení léčby po lékaři vyžadovat, aby vadu léčil aparátem jen v jedné čelisti nebo jiným typem aparátu, než byl původní plán. Nelze také odstoupit od plánovaných extrakcí stálých zubů, chirurgických či protetických zákroků, které byly na začátku léčby plánovány. Na druhé straně každý pacient je osobitý jedinec a jako ve všech lékařských oborech, tak i v ortodoncii se může léčba zkomplikovat. Lékař si proto vyhrazuje možnost po konzultaci s Vámi léčebný plán v průběhu léčby doplnit a upravit. Všechny případné změny jsou po vašem souhlasu prováděny s cílem co nejlepšího výsledku léčby. Výkony při pravidelných kontrolách fixního aparátu kromě lékaře provádí i vyškolené ortodontické asistentky dle příkazů lékaře a pod jeho kontrolou.

AKTIVNÍ ORTODONTICKÁ LÉČBA

Ortodontická léčba se provádí aparáty snímacími a fixními.

Snímací aparáty, slouží spíše k léčbě lehčích vad nebo k předléčení složitých anomálií před nasazením fixního aparátu, a to převážně v dětském věku. Snímací aparáty se dále používají po léčbě fixním aparátem, jako aparáty pasivní, k udržení dosaženého léčebného výsledku. Převážnou většinu vad však léčíme aparáty fixními, to znamená zámky a kroužky nalepenými na zubech. Prefabrikované kovové oblouky, které do těchto prvků vkládáme, postupně tvarují ideální zubní oblouk a jednotlivé zuby se posunují na požadované místo. Dlouhodobým celodenním působením lze dosáhnout požadovaných výsledků. Průměrná doba léčby fixním aparátem se pohybuje mezi 2–3 lety dle závažnosti vady.  Je důležité vědět, že většinu posunů zubů lze dosáhnout pouze pomocí nepřetržitě působících sil. Všechny poruchy na aparátu (odlomené zámky) a nepoužívání pomůcek (např. mezičelistních tahů-viz dále) dle instrukcí lékaře léčbu prodlužují.

SPOLUPRÁCE PACIENTA

Nezbytnou podmínkou úspěšné ortodontické léčby je perfektní spolupráce pacienta s ortodontistou.  Při nedodržení doporučení informovaného souhlasu je oprávněný důvod k vyřazení z léčby před jejím dokončením.

Jednou z těchto podmínek je docházet pravidelně na kontroly. Ty jsou u fixních aparátů přibližně 1x za 1–3 měsíce a u snímacích aparátů po 3–6 měsících. Je-li aparát bez kontroly, léčba se prodlužuje, a dokonce aparát může způsobit nežádoucí účinky a poškodit chrup pacienta. U některých pacientů používáme k fixnímu aparátu přídatná zařízení, jedná se především o zevní tahy a elastické mezičelistní tahy různého typu. O používání těchto prvků vás budeme instruovat, případně na vaše přání opakovaně vysvětlíme.

Další nezbytnou podmínkou léčby je perfektní hygiena dutiny ústní. Zuby s fixním aparátem je nutno pravidelně čistit dle našeho poučení. Při nedostatečné hygieně vznikají na zubech skvrny z důvodu odvápnění skloviny (viz. Komplikace léčby) a zuby jsou tak esteticky znehodnoceny. Nedostatečná hygiena je také případně důvodem pro předčasné sejmutí fixního aparátu. Při nasazení fixního aparátu dostane každý pacient hygienickou instruktáž ohledně péče o aparát s praktickou ukázkou správné techniky čištění a doporučení vhodných pomůcek.

Při léčbě je též nutné počítat s určitou změnou stravovacích návyků. Je možné konzumovat vše, ale ohleduplně k aparátu, případně vyhnout se extrémně tvrdým jídlům jako jsou topinky, tousty, oříšky. Zámky jsou nalepeny na přední straně zubů a mohou být strženy, proto je lépe tvrdší stravu nakrájet na menší kousky. Naprosto vyloučeny jsou slazené nápoje.

U snímacích aparátů je potřebné dbát pokynů lékaře ohledně aktivace vložených šroubů.

 Stav chrupu i nadále kontroluje váš praktický zubní lékař. Jestliže se objeví na některém zubu kaz, je nutné zhotovit výplň (plombu).

Spolupráce s jinými stomatologickými obory není výjimkou – při onemocnění dásní (s parodontologem), při chybějících zubech (s implantologem a protetikem), při dostavbě úzkých zubů bílými výplněmi (s Vaším stomatologem). Všechny tyto kroky jsou koordinovány tak, aby estetický a funkční výsledek léčby byl co nejlepší. Kvalitní ortodontická léčba přináší i určitou ekonomickou náročnost. Zdravotní pojišťovny (ZP) hradí léčbu fixním aparátem (odbornou péči v rámci standardních výkonů lékaře), ZP nehradí materiál fixních aparátů a nadstandardní výkony.

Cena 1 fixního aparátu za 1 čelist je 19 700 Kč, hrazeno při nasazení (nalepení) fixního aparátu.  Některé ZP přispívají na materiál fixního aparátu, příslušný formulář vám rádi předáme na vaši žádost.

RETENCE

Retenční neboli stabilizační fáze léčby je období po sejmutí fixního ortodontického aparátu, kdy je nutno výsledek aktivní léčby fixním aparátem po určitou dobu stabilizovat v konečné podobě. Pacienti často toto podceňují, což má za následek tzv. recidivu, tedy částečný návrat do původního stavu před léčbou.

Nejčastějším způsobem udržení výsledku léčby jsou retenční snímací rovnátka. Při předání snímacích rovnátek Vás lékař poučí o jeho používání.

Kromě toho je možno (u některých pacientů, u některých vad) nalepit na zadní plochu zubů tenký drátek, tzv. retainer.  Dojde-li k uvolnění retaineru, je nutné co nejdříve navštívit naši ordinaci.

Doplatky za snímací aparáty a retainery, platí se při jejich předání – činí 3 200Kč.

KOMPLIKACE ORTODONTICKÉ LÉČBY

Následující komplikace mohou ortodontickou léčbu prodloužit, změnit původní léčebný plán či způsobit, že výsledek léčby je kompromisní.

Nejčastější komplikací ortodontické léčby je vznik odvápněných skvrn z důvodu špatné hygieny, o nichž jsme již psali. Zubní tkáň pod zámky ohrožena není, je jimi chráněna. Nebezpečím je bakteriální povlak na zubech kolem zámků a mezi nimi. V tomto plaku se vyskytují mikroorganismy, které způsobují rozklad potravy a vlivem takto vzniklých kyselin dochází k naleptání a odvápnění skloviny. Výsledkem jsou bílé či žluté skvrny na zubech, které již nevymizí a jsou trvalé, v nejhorším případě mohou kolem zámků vzniknout i kazy. Na nedostatečnou hygienu je pacient upozorňován během kontrol aparátu.

Zubní povlak způsobuje také záněty dásní. Léčba v takovém prostředí je též komplikovaná (časté krvácení, bolestivost).  V zánětlivé tkáni se zuby posouvají pomaleji nebo dochází k poškození vazů upevňujících zub v kosti. Za dobrou hygienu dutiny ústní je odpovědný pacient.

Počáteční komplikací (, ale méně významnou) po nasazení fixního aparátu je tlak na zuby, někdy i bolestivost zubů. Obtíže jsou velmi individuální. Začínají většinou druhý den po nasazení a netrvají déle než týden. Bolestivé symptomy lze utišit analgetiky. Tyto obtíže se mohou opakovat po každé kontrole, ne však v takovém rozsahu jako na počátku a trvají již jen kratší dobu. Pacient také může mít na sliznici tváře, rtu či jazyka od zámků či drátů oděrky a otlačeniny. K tomu slouží ochranný vosk, případně je nutné navštívit lékaře a dráždící prvek odstranit.

Někteří pacienti (vzácně) mají tendenci k tzv. resorpci kořene, což znamená zkracování kořene zubu. Během ortodontické léčby může dojít při plánovaných posunech zubů k urychlení tohoto procesu. Jedná se ve většině případů o nepatrné, ale nevratné změny délky kořene. V dalších výjimečných případech léčba neprobíhá tak, jak bylo předpokládáno ve stanoveném plánu-důvodem mohou být neobvyklá tkáňová reakce či růst pacienta.

Vážený paciente, vážení rodiče, děkujeme za přečtení. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

S pozdravem

MUDr. Irena Chudobová