„vyndávací rovnátka“

Nošení

denně 14-16 hodin, nenosí se do školy, na sport a na jídlo.

Údržba

Ráno po vyjmutí z úst aparát pečlivě umyjte kartáčem, popř. ponořte do čistícího roztoku, poté uložte do krabičky.

Otáčení šroubem

Šroubem otáčejte ve směru šipky. Klíček nasaďte na konci šipky, otočte, kam až lze. Vše provádějte dle pokynů ortodontisty.

Kontroly

Přijďte, prosím, jak jste objednáni. Jestliže však aparát nedrží, telefonicky se poraďte a dojednejte si případnou dřívější návštěvu.